10. KÜRESEL BANKA TEMİNATLARI KONFERANSI

ICC Avusturya tarafından düzenlenen 10. Küresel Banka Teminatları Konferansı, 8-9 Haziran 2015 tarihinde Viyana’da gerçekleştirildi. Konferansa dünyanın 50 farklı yargı sistemini temsil eden uzmanlar katıldı. Konferansta, uzmanların günlük iş hayatında banka teminatı kullanılan işlemlere ilişkin, uygulamaya yönelik karşılaştıkları zorluklar ve sorunlara değinilerek, çözümler arandı.