Hukuk popüler oluyor

Savcı, hâkim, avukat, dava, mahkeme, duruşma, ceza... Türkiye’nin çok hızlı değişen gündeminde, bu kelimeleri o kadar çok kullanıyor ve duyuyoruz ki. Bu sözcüklerin ortak noktası ise hukuk üst başlığı altında toplanmış olması. Türkiye Barolar Birliği verilerine göre Türkiye’de aktif olarak çalışan avukat sayısı neredeyse 90 bin. Adalet Bakanlığı 2014 Faaliyet Raporu’na göre ise Türkiye’deki hâkim ve savcı sayısı 2011’de 12.040 iken 2014’te 14.810 kişiye yükselmiş. İlginç bir detay: Türkiye’de hâkim ve savcıların yüzde 73,6’sı erkek, kadın oranı sadece yüzde 26,4. Bir başka önemli gösterge: Avrupa Adalet Etkinliği’nin (CEPE) 2012 raporuna göre Avrupa’da yüz bin kişiye 21 hâkim düşerken, bu rakam Türkiye’de 10,7. Gene Avrupa’da yüz bin kişiye düşen savcı sayısı 11,8 iken bu rakam Türkiye’de 5,8.